Forbønn


Forbønn


Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som letere, han finner, og den som banker på, han finner, skal det lukkes opp for. ( Matt. 7: 7-8)  • Jeg tror på den eneste allmektige Gud, Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd.


(...)og disse tegnene skal følge dem som tror (...)

og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske.

(Mark. 16: 17–18)


Opplærer Jesus sine disipler og sendte dem ut:

Helbred de syke der å si: «Guds rike er kommet nær til dere!»

(Luk. 10: 9)


Det står i Misjonsbefalingen:

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

(Matt. 28: 20)


  • Med disse løftene fra Bibelen ønsker jeg å gi forbønn. Det er ikke avhengig av meg, dette er ene og alene Guds verk.